Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie


Nagłówek

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Programy lokalne


Projekty EFS

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014 - 2020 (PO WER)

logo POWER

Poddziałanie 1.1.1 - "Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie kępińskim (IV)"

Poddziałanie 1.1.1 - "Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie kępińskim (V)"

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2014 - 2020 (WRPO)

logo WRPO

Działanie 6.1 - „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w powiecie kępińskim (IV)" 

Działanie 6.2 - „Liderzy kępińskiego rynku pracy"

  

Informacje o zakończonych programach EFS 
realizowanychw w ramach PO WER i WRPO

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę